Bibliotekarier inga enväldiga makthavare

28.12.2018

Poeten och bibliotekarien Susann Wilhelmsson har invändningar mot Författarens höstnummer med tema bibliotek.

Jag har nyligen varit verksam som bibliotekarie på ett stadsområdesbibliotek i Malmö där jag hade ansvar för inköp av litteratur samt bokningar av författarbesök. Jag känner inte riktigt igen mig i den bild som förmedlas i Författarens bibliotekstema. Det är lätt att få uppfattningen att bibliotekarier inte gör sina jobb med att lyfta fram god litteratur eller gynna författarbesök genom att betala skälig ersättning. Det är också lätt att få en bild av bibliotekarier som enväldiga makthavare i dessa avseenden.

Min samlade erfarenhet är tvärtom den att många bibliotekarier arbetar hårt för att både förmedla litteratur som låntagare behöver upptäcka, men också i god demokratisk anda ta tillvara de inköpsförslag som dagligen anländer till biblioteket.
Givetvis lyder också våra folkbibliotek under begränsade ekonomiska betingelser. Inköp av litteratur är en komplex process med många olika hänsyn att ta. Numera styrs även en del av inköpen i Malmö av omdiskuterade så kallade profilinköp via Adlibris. I det avseendet har den enskilda bibliotekarien inte så mycket att säga till om.

Bibliotekstjänsts (BTJ:s) recensioner skrivs både av etablerade författare med stor läsvana och lite mer anonyma lektörer. Listorna har dock frångåtts helt av en del bibliotek som alltså istället går på inköpskanalen Adlibris rekommendationer.
När det gäller bokningar av författarbesök tillämpade vi de arvoden Författarförbundet rekommenderar. Och medborgarna har tillgång till allt detta utan kostnad. Inte att förglömma.

Susann Wilhelmsson är poet, skrivpedagog och bibliotekarie.

Redaktionens kommentar:
Vi tackar för denna text som varierar bilden av bibliotek ytterligare! Bland journalistikens huvuduppgifter är ju att rapportera om och lyfta fram problem, och tyvärr är det långt ifrån alla svenska bibliotek som t.ex. betalar författare enligt arvodesrekommendationerna. Men förhoppningsvis förstår Författarens läsare att såväl förbund som tidskrift är positivt inställda till bibliotek och dess viktiga demokrati- och bildningsuppdrag.
.
© 2017-18 Författaren.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång